موارد مشابه


ارسال اولین برگه های مالیاتی برای مالکان خانه های خالی در تهران

11 بازدید
BEROOZ_bashid
3
منتشر شده در 20 Sep 2021 / در اخبار و سیاست

ارسال اولین برگه های مالیاتی
برای مالکان خانه های خالی در تهران

خانه هایی که از ابتدای امسال تا مرداد خالی مانده باشند، مشمول این مالیات شده اند.

نمایش بیشتر
0 نظرات sort ترتیب نمایش

موارد مشابه


موجودی کیف پول: {{ME balance}} تومان