سبک زندگی

wave
معلولیت مانع رشد است ؟
00:00:56
HOSHYARI
4 بازدید · 13 روز قبل
فرق شفافیت با عدم انگیزه
00:00:51
HOSHYARI
2 بازدید · 14 روز قبل
تنه چیز غیرممکن : غیر ممکن
00:00:59
HOSHYARI
3 بازدید · 15 روز قبل
یزرگترین طرفدار خودت باش
00:00:26
HOSHYARI
1 بازدید · 15 روز قبل
شکست ها را نیز جشن بگیرید
00:00:25
HOSHYARI
2 بازدید · 17 روز قبل
ذهنیت همه چیز  است
00:00:45
HOSHYARI
0 بازدید · 18 روز قبل
خودتو مدیون نکن
00:00:52
HOSHYARI
3 بازدید · 18 روز قبل
انگیزشی
00:00:24
HOSHYARI
2 بازدید · 20 روز قبل
انگیزشی
00:00:29
HOSHYARI
2 بازدید · 20 روز قبل
راه موفقیت یادگیری از ....
00:00:48
HOSHYARI
3 بازدید · 21 روز قبل
راه موفقیت تو هرکاری
00:00:16
HOSHYARI
5 بازدید · 22 روز قبل
اینجوری جواب بدین
00:00:06
HOSHYARI
7 بازدید · 22 روز قبل
انگیزشی
00:00:26
HOSHYARI
3 بازدید · 23 روز قبل
بخواه تا اتفاق بیفتد (عباس منش)
00:00:59
HOSHYARI
5 بازدید · 23 روز قبل
دکتر هلاکویی
00:00:48
09197055304
3 بازدید · 24 روز قبل
تکنیک جذب فوری
00:00:59
HOSHYARI
2 بازدید · 26 روز قبل
چجوری تجسم ذهنی کنم
00:01:00
HOSHYARI
8 بازدید · 26 روز قبل
انگیزشی
00:00:19
HOSHYARI
3 بازدید · 27 روز قبل

Showing 1 out of 2